Zawał i co dalej

Często pacjenci po wypisaniu ze szpitala mają dużo pytań. Gdy stan zagrożenia życia minie i opadną emocje, zastanawiają się, co tak właściwie się wydarzyło, czy można było temu zapobiec, jakie jest rokowanie i czy można coś zrobić, aby nie wydarzyło się ponownie. Zdarza się, że pacjent niewiele pamięta z wyjaśnień i zaleceń udzielonych mu przed wypisaniem ze szpitala.

Pacjenci odczuwają niepewność, lęk, a czasem złość. To naturalne, że takie emocje pojawiają się w chwili zagrożenia. Kluczowe jest, aby nie zawładnęły człowiekiem, ale też aby nie zostały wyparte, ponieważ żadna z tych dróg nie jest korzystna.

Moim zadaniem jest wysłuchanie pacjenta w nieoceniający, pełen empatii sposób i udzielenie odpowiedzi na jego pytania w miłej, spokojnej atmosferze. Bez oceniania wyjaśniam, jakie były przyczyny choroby, na czym polegało leczenie zastosowane w szpitalu, jakie są czynniki ryzyka nawrotów oraz na czym polega rekonwalescencja i rehabilitacja.