Dlaczego rehabilitacja jest ważna

Towarzystwa naukowe – polskie, europejskie i światowe – rekomendują rehabilitację kardiologiczną jako dającą poprawę w zakresie wydolności fizycznej i jakości życia, a także skracającą czas rekonwalescencji. Odbycie rehabilitacji redukuje częstotliwość ponownych hospitalizacji, a w przypadku choroby wieńcowej i chorób serca – wydłuża życie.

Rehabilitacja kardiologiczna to przede wszystkim:

  • ocena stanu klinicznego pacjenta
  • optymalizacja leczenia farmakologicznego
  • ocena wydolności fizycznej
  • zalecenia odnośnie aktywności fizycznej, dostosowanej do indywidualnych możliwości
  • rehabilitacja psychospołeczna – nauka radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją
  • ocena i modyfikacja czynników ryzyka chorób układu naczyniowo-sercowego
  • edukacja dietetyczna
  • monitorowanie efektów rehabilitacji