Kompleksowe podejście do pacjenta

W celu utrwalenia efektów działań chirurgów i zmniejszeniu ryzyka nawrotu chorób układu sercowo-naczyniowego konieczna jest zmiana dotychczasowego stylu życia. Najczęściej polega to na zmianie diety, rozpoczęciu uprawiania sportu i rzuceniu palenia. Dla wielu pacjentów to poważne wyzwanie, trudne do wprowadzenia w życie.

Dzięki praktykowaniu Komunikacji Bez Przemocy (NVC), ukończonemu studium mediacji i współpracy z psychologiem jestem w stanie ułatwić pacjentowi ten proces. Pomagam pacjentowi odkryć jego prawdziwe motywacje i potrzeby, które stoją za obecnym stylem życia. Zachowując spełnienie tych potrzeb, razem z pacjentem szukamy innych sposobów na ich realizację, korzystniejszych dla zdrowia.

Przy wsparciu psychologa wyjaśniam mechanizmy rządzące nawykami i emocjami. Dzięki temu pacjent będzie w stanie zauważać fizyczne i psychiczne reakcje swojego organizmu na sytuacje stresowe i lękowe. Świadome przeżycie tych emocji, bez ich oceniania, pozwoli zmniejszyć poziom niepokoju i ułatwi proces zmiany nawyków.